Get your English ready...
be-school
Výuka manažéri

Medzinárodné skúšky

Na základe prípravných kurzov v našej jazykovej škole môžete absolvovať medzinárodné jazykové skúšky  

z anglického a nemeckého jazyka.

 

Medzinárodné skúšky z anglického jazyka pre manažérov sú :

 

TOEIC Listening & Reading

Skúška TOEIC® Listening and Reading je v súčasnosti najčastejšie vykonávanou skúškou z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Je to dôležitý jazykový certifikát, ktorý bol vytvorený na prianie firiem a zamestnávateľov, a zodpovedá ich potrebám verifikácie a certifikácie spôsobilosti z anglického jazyka. Sústreďuje sa na praktickú stránku znalosti jazyka, pričom sa skúška môže vykonávať v ľubovoľnom termíne. Výsledky je možné získať dokonca v priebehu 24 hodín od vykonania skúšky, maximálne do 10 pracovných dní. Skúška je vždy urobená – kandidát získava výsledok v podobe bodov v rozmedzí 10-990. Kandidátovi sa poskytuje podrobnú Správu výsledkov s interpretáciou bodového výsledku. Kandidát následne získava Certifikát, ktorý je hodnotným doplnkom k životopisu, pričom je to nástroj jazykového auditu, ktorý používa mnoho vedúcich zamestnávateľov.

 

Viac info tu...

 

TOEIC Speaking & Writing

Modul Speaking & Writing skúšky TOEIC®  je osobitná skúška TOEIC®, ktorá sa celá vykonáva na počítači a je určená na testovanie úrovne spôsobilosti hovorenia a písania v anglickom jazyku v pracovnom prostredí. Speaking & Writing je doplnením TOEIC® Listening & Reading, pričom je odpoveďou na dopyt trhu po module, ktorý priamo testuje produktívne schopnosti.

 

Viac info tu...

 

Medzinárodné skúšky z nemeckého jazyka pre manažérov sú :

 

Goethe inštitút

 

Potrebujete medzinárodne uznávaný doklad o Vašich znalostiach nemčiny? Ponúkame skúšky nemčiny na všetkých stupňoch Spoločného európskeho referenčného rámca pre nemecký jazyk od A1 pre začiatočníkov až po C2 pre najvyššiu jazykovú úroveň.

Skúšky sú vykonávané na Goethe inštitúte v Bratislave.

 

WiDaF

Skúška WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) je určená na testovanie znalosti nemeckého jazyka v pracovnom a obchodnom prostredí. Firmy využívajú WiDaF ako nástroj na meranie efektivity školenia, certifikácie ako aj selekcie pracovníkov. Skúška vznikla v roku 1990 a bola vytvorená Nemecko-Francúzskou obchodnou komorou. WiDaF je testom výberu správnych odpovedí a skladá sa zo 150 testových otázok. Skúška sa hodnotí v rozpätí od 0 do 990 bodov. Má 3 osobitné rámce bodovania : slovná zásoba, čítanie, počúvanie.

 

 

WiDaF Basic

 

 

The WiDaF Basic test is an objective and standardised language proficiency test for business envi­ronments. It evaluates the capacity of non-native speakers to communicate in German in everyday life and international workplace situations. WiDaF Basic is especially designed as a stepping stone for beginners seeking to extend their potential in an international business environmenGaléria

 

Manažérske skúšky


M.Kručinský
Ing.Blizniak


 
 

Nájdete nás aj na Facebooku
facebook-buttons-28-56-

© 2010 BE - school
Všetky práva vyhradené.
Business English School, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
Martin, 036 01
www.be-school.sk